ปกติ วอลเปเปอร์มีอายุการใช้งาน อยู่ที่ 4-5 ปี หลังจากนั้นสีจะเริ่มเหลืองซีดทำให้ห้องดูเก่า แม้จะไม่สวยงามแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ ดังนั้นเราจึงควรดูแลรักษาวอลเปเปอร์ให้ถูกวิธีเพื่อสามารถใช้งานได้นานที่ สุด เรามาเรียนรู้วิธีการดูแลและทำความสะอาดวอลเปเปอร์กันดีกว่าก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าวอลเปเปอร์ของเราเป็นชนิดที่สามารถล้างได้หรือ ไม่ โดยดูจากฉลากที่ติดมากับม้วนวอลเปเปอร์อยู่แล้ว แต่ถ้านานๆไปไม่มีฉลากก็อาจจะใช้วิธีการทดสอบด้วยตัวเอง ซึ่งทำได้ไม่ยาก ใช้นำยาทำความสะอาดล้างผนังที่ติดวอลเปเปอร์ (เลือกบริเวณที่ไม่ค่อยดึงดูดความสนใจ) ถ้าวอลเปเปอร์มีการดูดซับน้ำหรือลวดลายเลอะเลือน แสดงว่าวอลเปเปอร์นั้นเป็นชนิดที่ล้างน้ำไม่ได้

การดูแลและทำความสะอาดวอลเปเปอร์

1. ตรวจสอบวอลเปเปอร์ให้มั่นใจก่อนว่าอยู่ในสภาพที่สะอาดปราศจากฝุ่น ด้วยการดูดฝุ่นหรือใช้ไม้กวาดขนไก่

2. วอลปเปอร์แบบที่ล้างไม่ได้ให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดแบบเฉพาะซึ่งหาซื้อได้ จากร้านขายวอลเปเปอร์ เลือก

น้ำยาที่ใช้สารที่เหมาะสมกับพื้นผิววอลเปเปอร์ แต่ควรทดสอบก่อนการใช้ทำความสะอาดจริง โดยให้ลบรอยเปื้อนออกตามทิศทางเดียวกับการติดวอลเปเปอร์ 

3. วอลเปเปอร์ แบบที่ล้างได้ให้ใช้ผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำยาล้างผนังหมาด ๆ เช็ดเบา ๆ ที่รอยเปื้อน แล้วใช้ผ้าเนื้อ

นุ่มเช็ดซ้ำอีกครั้งก่อนจะปล่อยให้ผนังแห้งสนิท 

4. ห้ามใช้ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันสารระเหยต่าง ๆ มาทำความสะอาด นอกจากวอลเปเปอร์บางชนิดจะมีข้อบ่งชี้ว่าใช้ได้

5. หลีก เลี่ยงอย่าให้วอลเปเปอร์โดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน ๆ เพราะจะทำให้สีของวอลเปเปอร์ซีดจางได้ และควรป้องกันอย่าให้เกิดความชื้นเป็นเวลานานเพราะอาจเกิดเชื้อราขึ้นได้

6. หาก วอลเปเปอร์ฉีกขาดหรือมีรายเผยออกมาให้ทาด้วยกาวลาเท็กซ์แล้วใช้ลูกกลิ้งถูไป มาจนเรียบสนิทควรปล่อยให้เกิดรอยเผยอนานเกินไปเพราะจะทำให้ขอบแข็ง แม้กดทับด้วยลูกกลิ้งอย่างไรวอลเปเปอร์ก็จะไม่ติดผนัง